Zašto je fizioterapeut važan?

Fizioterapeut vrši procenu psihomotornog stanja, u skladu sa postojećom medicinskom dokumentacijom, i to preko: MMT (manelno mišičnog testa), Aschwort skale, Bartel index-a, Fugl- Meyer testa, Rombergovog testa, ispitivanja statičke i dinamičke posture. Na osnovu dobijenih podataka vrši se pravljenje plana i programa kineziterapije, koji se revidira na 30 dana, u skladu sa stanjem i napretkom pacijenta.

Plan i program kineziterapije podrazumeva: vežbe za poboljšanje respiratorne funkcije, pasivne vežbe, aktivno – potpomognute vežbe, aktivne vežbe, vežbe balansa i koordinacije, uvežbavanje transfera, učenje pravilnog korišćenja pomagala, poboljšanje motoričke aktivnosti posle neuroloških i ortopedskih ispada, stimulacija održavanja pravilnog položaja tela prilikom hoda, podučavanje pacijenta za samostalno izvođenje vežbi i sve to u cilju poboljšanja skale aktivnosti svakodnevnog života i kako bi korisnici što kvalitetnije u psihomotornom, socijalnom i emotivnom smislu proživeli svoje treće doba.