DODATNE USLUGE

  • Dodatne usluge su regulisane ugovorima sa referentnim ustanovama kao i sa drugim pravnim licima.
  • Frizer, kozmetičar, manikir…… mogu biti pozvani po želji korisnika uz određenu nadoknadu.
  • Ugovor sa pogrebnim preduzećem
  • Ugovor sa laboratorijom (dogovorene minimalne cene usluga za korisnike doma USTANIČKA LUX).