KAO KOD SVOJE KUĆE

Mirno i porodično mesto gde vladaju harmonija i pozitivna atmosfera su glavni aduti našeg doma u kojem je zagarantovana usluga i nega na najvišem nivou.

Glavna ideja i cilj naše organizacije je stvaranje pozitivnog i porodičnog ambijenta u kojem se svaki naš trenutni i budući korisnik oseća kao kod svoje kuće.

Takođe je od posebnog značaja i to što su korisnicima u svakom trenutku dostupan medicinski i socijalni radnik.